منوهای اختیاری
Social media
Contact information
آدرس

Unit 6b/43a, Florence Street, Hornsby, NSW, 2077
تلفن: 0294463479
ایمیل: info@a-tgroup.com
صندوق پستی PO BOX 58 , Hornnsby, NSW, 1630

Email

info@a-tgroup.com.au

Phone

+61(02)94463479

بحران منطقه یورو: چشم انداز مبهم اقتصاد اروپا

17 September 2014


دولت فرانسه در طی هفته های اخیر به دفعات اعلام کرده که به ملت فرانسه حقیقت را خواهد گفت. یک واقعیت تازه در حال پدیدار شدن است.
میشل ساپین، وزیر دارایی فرانسه وضع اقتصادی اروپا را نامطمئن توصیف کرده است. پس از این که برای یک دوره سه ماهه دیگر نرخ رشد اقتصادی فرانسه صفر درصد اعلام شد، وزیر دارایی این کشور اذعان کرد که به حقیقت پیوستن پیش بینی قبلی دولت مبنی بر یک در صد رشد اقتصادی در سال جاری میلادی، غیر ممکن است.
مطالب مرتبط
از یورو چه خبر؟
۲۰۱۴: سالی که اروپا باید تصمیم بگیرد
نشانه‌های منفی در اقتصادهای بزرگ اروپا
موضوعات مرتبط
گزارش و تحلیل، اروپا
ولی این واقعیت های ناراحت کننده تنها به فرانسه محدود نمی شود. رشد ناخالص داخلی آلمان نیز در دومین دوره سه ماهه امسال، صفر ممیز دو درصد کاهش یافت.
نتیجه گیری یک بررسی مهم در هفته جاری حاکی از این است که رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۴ از آنچه انتظار می رفت کمتر خواهد بود.
رکود اقتصادی به ایتالیا بازگشته و اقتصاد فرانسه همچنان راکد مانده. سایر کشورها نیز به طور تلویحی می گویند نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده را کاهش خواهند داد.
در همین حال خطر کاهش بیش از حد قیمت ها در حال افزایش است. قیمت کالاهای مصرفی در فرانسه در ظرف یک ماه، صفر ممیز چهاردرصد پایین آمده. در پرتغال هم درماه ژوئیه شاخص قیمت ها صفر ممیز هفت درصد کاهش یافت. اسپانیا نیز شاهد سریع ترین تنزل قیمت کالاهای مصرفی در پنج سال اخیر بود.