منوهای اختیاری
Social media
Contact information
آدرس

Unit 6b/43a, Florence Street, Hornsby, NSW, 2077
تلفن: 0294463479
ایمیل: info@a-tgroup.com
صندوق پستی PO BOX 58 , Hornnsby, NSW, 1630

Email

info@a-tgroup.com.au

Phone

+61(02)94463479

خانه در ایران گران شد مستاجران بیشتر شدند

22 September 2014

مرکز آمار ایران گزارش داده که در شش ماه دوم سال گذشته هم قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی بیشتر از ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده، هم متوسط اجاره بهای واحدهای مسکونی۱۴.۲درصد رشد داشته است. بنابر این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در سطح کشور یک میلیون و ۴۱۹ هزار تومان بوده است. بیشترین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در میان استانهای کشور را استان تهران داشته که هر متر مربع سه میلیون و ۲۰۵ هزار تومان بوده و کمتر آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با بیش از ۱۸۵ هزار تومان بوده است.