منوهای اختیاری
Social media
Contact information
آدرس

Unit 6b/43a, Florence Street, Hornsby, NSW, 2077
تلفن: 0294463479
ایمیل: info@a-tgroup.com
صندوق پستی PO BOX 58 , Hornnsby, NSW, 1630

Email

info@a-tgroup.com.au

Phone

+61(02)94463479

امکان تغییر پرچم استرالیا

23 September 2014

 

.
به گزارش ایرانلیا، مردم اسکاتلند به زودی به پای صندوق‌های رای خواهند رفت تا نظر خود در مورد استقلال از بریتانیا را اعلام کنند. در صورتی که اسکاتلند از بریتانیا مستقل شود آنگاه پرچم بریتانیا نیز احتمالا تغییر کرده و نشان اسکاتلند از آن حذف خواهد شود.
با توجه به اینکه در گوشه پرچم استرالیا پرچم کوچکی از بریتانیا نیز نقش بسته است لذا ممکن است استرالیا نیز دست به تغییر پرچم خود بزند.
پرچم بریتانیا که به Union Jack شهرت دارد ترکیبی از پرچم‌های انگلیس، اسکاتلند و ایرلند است که در سال ۱۶۰۶ میلادی شکل گرفت و کشورهای استرالیا و نیوزلند نیز این نشان را در گوشه پرچم خود دارند.
نکته مهم آن است که با خروج اسکاتلند از پرچم بریتانیا نشان Union Jack دیگر موضوعیت نخواهد داشت و همین مساله پرچم استرالیا را نیز دچار مشکل می‌کند.
این مساله بحث‌های در زمینه چرایی استفاده از نشان کشوری دیگر در پرچم استرالیا را دامن زده است.