منوهای اختیاری
Social media
Contact information
آدرس

Unit 6b/43a, Florence Street, Hornsby, NSW, 2077
تلفن: 0294463479
ایمیل: info@a-tgroup.com
صندوق پستی PO BOX 58 , Hornnsby, NSW, 1630

Email

info@a-tgroup.com.au

Phone

+61(02)94463479

زیان 100 درصدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی

25 September 2014با افزایش بازدهی منفی بورس تهران به 9 درصد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از جریان منفی بورس تبعیت کرده و زیان خود را افزایش دادند به طوری که از 120 صندوق سرمایه‌گذاری فعال در بورس فقط 13 صندوق بازدهی مثبتی داشتند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با منفی تر شدن اوضاع بورس از ابتدای سال تاکنون، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به روند نزولی دچار شده و بازدهی منفی خود را افزایش دادند به طوری که از میان 120 صندوق فعال در بازار سرمایه تنها 13 صندوق بازدهی مثبت کسب کردند و تمامی 107 صندوق دیگر زیان ده شدند!

بر این اساس از میان 77 صندوق سرمایه‌گذاری فعال در سهام،صندوق های مشترک یکم سامان همچنان بازدهی مثبت خود را حفظ کرده و با رشد 1.4 درصدی در یکماه گذشته مواجه شده است؛ صندوق‌های همیان سپهر، یکم سهام گستران شرق، نوین نیک، پیشگام، رشد سامان، صندوق ذوب آهن، نیکان پارس و اندیشمندان پارس نگر خبره نیز از صندوق‌هایی بودند که در یکماه اخیر بازدهی مثبتی را در زمان رکود بازار نصیب همراهان خود کردند.

این در حالی است که صندوق‌های سرمایه گذاری مهر شریعه، دیدگاهان، صنعت و معدن و آسمان یکم به ترتیب با بازدهی منفی 12.7 ،9، 7.7 و 7 درصدی بیشترین بازدهی منفی را کسب کرده و بدترین عملکرد یکماه اخیر را به خود اختصاص دادند.

اما از میان صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط تنها صندوق آسمان خارومیانه با کسب بازدهی 0.5درصدی بیشترین بازدهی را از بین 12 صندوق این گروه کسب کرده و در صدر جدول ایستاده است؛ صندوق های توسعه بازار سرمایه، پارس گستر و امین آوید از صندوق‌هایی بودند که به ترتیب زیان 5.3 ،4.6 و 3.7 درصدی را نصیب سهامداران خود کردند و در قعر جدول این گروه قرار گرفتند.

اما در این میان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت وضعیت بهتری از سایر صندوق ها دارند، زیرا این نوع از صندوق در یکماه اخیر بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کردند و از میان 31 صندوق،29 صندوق مثبت شدند.

به طوری که از میان این صندوق‌ها، صندوق‌ یکم کارگزاری بانک کشاورزی بیشترین بازدهی را در میان 120 صندوق حاضر در بورس تهران کسب کرده و با بازدهی 6.5 درصدی در یکماه در صدر جدول گروه ایستاده است.علاوه بر این صندوق های اندوخته ملت و امین انصار با بازدهی 3 و 2 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته‌اند.

در این میان 2 صندوق نوین بانک مسکن و بانک ایران زمین تنها صندوق هایی هستند که زیان نصیب سهامداران خود کرده و در قعر جدول این گروه ایستاده‌اند.

به گزارش ایسنا، صندوق‌های سرمایه گذاری نهادهای مالی هستند که در سهام شرکت‌های بورسی و انواع اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کرده و برای افرادی که اطلاعات و فرصت کافی برای فعالیت در بازار سرمایه ندارند، مناسب هستند.