منوهای اختیاری
Social media
Contact information
آدرس

Unit 6b/43a, Florence Street, Hornsby, NSW, 2077
تلفن: 0294463479
ایمیل: info@a-tgroup.com
صندوق پستی PO BOX 58 , Hornnsby, NSW, 1630

Email

info@a-tgroup.com.au

Phone

+61(02)94463479

برنامه مهاجرتی استرالیا برای سال ۲۰۱۵

25 September 2014

 


.
به گزارش ایرانلیا، استرالیا در سال آینده در نظر دارد حدود ۱۹۰ هزار ظرفیت مهاجرتی را پر کند. پذیرش مهاجران براساس تقسیم بندی زیر صورت خواهد پذیرفت:
تعداد ۱۲۸۵۵۰ ظرفیت برای ویزاهای متخصصان، اسپانسری و سرمایه گذاری
تعداد ۶۰۸۸۵ ظرفیت برای ویزای اسپانسر خانوادگی
تعداد ۵۶۵ ظرفیت برای ویزاهای خاص
برنامه مهاجرتی استرالیا هرساله توسط دولت استرالیا برنامه ریزی و اعلام می‌شود. این برنامه مهاجرتی در تامین نیروی متخصص و جذب سرمایه در زمینه‌های مختلف به اقتصاد استرالیا کمک می‌کند.
در حالی که مجموع ظرفیت پذیرش مهاجر نسبت به سال قبل تقریبا ثابت مانده است، سعی شده تا گروه ویزاهای نیروی متخصص که توسط کارفرمایان حمایت می شود تقویت گردد. بنابراین باید انتظار داشت که در سال آینده ویزاهای اسپانسری بیشتری اعطا گردد.
هدف از تقویت بخش ویزاهای اسپانسری آن است تا جذب نیروی متخصص در صنایع و رشته‌هایی که با کمبود نیروی متخصص مواجه است سریع‌تر صورت پذیرد.