منوهای اختیاری
Social media
Contact information
آدرس

Unit 6b/43a, Florence Street, Hornsby, NSW, 2077
تلفن: 0294463479
ایمیل: info@a-tgroup.com
صندوق پستی PO BOX 58 , Hornnsby, NSW, 1630

Email

info@a-tgroup.com.au

Phone

+61(02)94463479

“ماه خونین” در استرالیا قابل مشاهده است

08 October 2014

به گزارش ایرانلیا، این پدیده نادر به وقت شرقی استرالیا از ساعت ۹:۲۵ شب شروع شده و به مدت یک ساعت ادامه خواهد داشت.
در این پدیده کیهانی، سایه زمین روی ماه کامل می‌افتد. خسوف کلی در آمریکای شمالی، غرب آمریکای جنوبی، سراسر استرالیا و بخش‌هایی از آسیای شرقی قابل‌ رویت خواهد بود.
در این پدیده کیهانی، ماه به آرامی از میان سایه زمین حرکت خواهد کرد و خورشید، زمین و این قمر در یک امتداد قرار خواهند گرفت. در طول ماه‌گرفتگی کلی، زمین مستقیما بین خورشید و ماه قرار می‌گیرد و ماه چهره‌ای قرمز و نارنجی به خود می‌گیرد، چون نور خورشید باز هم به ماه می‌رسد اما باید برای رسیدن به آن باید از میان جو زمین عبور کند.
این ماه‌گرفتگی همزمان در بخش‌های مختلف زمین رخ می‌دهد و تفاوت در زمان وقوع آن به ناحیه‌های زمانی محلی بستگی دارد.
سال آینده میلادی نیز دو ماه‌گرفتگی کلی رخ خواهند داد.