منوهای اختیاری
Social media
Contact information
آدرس

Unit 6b/43a, Florence Street, Hornsby, NSW, 2077
تلفن: 0294463479
ایمیل: info@a-tgroup.com
صندوق پستی PO BOX 58 , Hornnsby, NSW, 1630

Email

info@a-tgroup.com.au

Phone

+61(02)94463479

شما در استرالیا چقدر می‌ارزید؟!

10 October 2014

موسسه کاریابی Robert Half یکی از بنگاه‌های فعال در بازار کسب و کار است و هر ساله گزارش‌های مفیدی در مورد بازار کار و میزان حقوق پرداختی در رشته‌های مختلف شغلی ارایه می کند.
گزارش این موسسه معمولا بر سه زمینه شغلی زیر استوار است:
- حسابداری و مالی
- فناوری
- مدیریت و امور دفتری
در این گزارش دورنمای وضعیت شغلی و استخدام در بازار کار استرالیا در سال ۲۰۱۴، میزان پرداخت حقوق و مزایا و مشاغل مورد نیاز آمده است.
نکته جالب این گزارش تفکیک اطلاعات فوق برحسب شهرهای اصلی و بزرگ استرالیا همچون سیدنی و ملبورن و… می‌باشد و می توان وضعیت هر شهر را با میانگین استرالیا مقایسه کرد. نمودارها و جداول داده‌ای از نکات بارز این گزارش محسوب می‌شود.