منوهای اختیاری
Social media
Contact information
آدرس

Unit 6b/43a, Florence Street, Hornsby, NSW, 2077
تلفن: 0294463479
ایمیل: info@a-tgroup.com
صندوق پستی PO BOX 58 , Hornnsby, NSW, 1630

Email

info@a-tgroup.com.au

Phone

+61(02)94463479

الهام گرفتن دانشجویان معترض استرالیایی از انقلاب چتر در هنگ کنگ

21 October 2014

دانشجویان در ملبورن بار دیگر در اعتراض به تصمیم اخیر دولت فدرال برای اعمال تغییرات در مقررات سیستم دانشگاهی استرالیا تظاهرات کردند

تظاهرات مذکور بخشی از ادامه یک کمپین است که در آن هزاران دانشجو در اعتراض به تصمیم دولت فدرال در سرتاسر استرالیا به خیابان های شهر های مختلف کشور آمده اند