منوهای اختیاری
Social media
Contact information
آدرس

Unit 6b/43a, Florence Street, Hornsby, NSW, 2077
تلفن: 0294463479
ایمیل: info@a-tgroup.com
صندوق پستی PO BOX 58 , Hornnsby, NSW, 1630

Email

info@a-tgroup.com.au

Phone

+61(02)94463479

استخدام استرالیایی ها توسط گروه افراطی دولت اسلامی و واکنش جامعه مسلمان استرالیا

28 October 2014

انتشار این ویدئوی آنلاین در فضای اینترنت در حالی صورت می گیرد که آژانس های امنیتی استرالیایی نیز می گویند بر این باورند که نام این نوجوان هفده ساله که در این فیلم تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا و نیز کشور استرالیا را به صراحت تهدید می کند، عبدالله المیر است