منوهای اختیاری
Social media
Contact information
آدرس

Unit 6b/43a, Florence Street, Hornsby, NSW, 2077
تلفن: 0294463479
ایمیل: info@a-tgroup.com
صندوق پستی PO BOX 58 , Hornnsby, NSW, 1630

Email

info@a-tgroup.com.au

Phone

+61(02)94463479


کارت اعتباری برای افرادی که حقوق دریافت می کنند

اگر شما از جایی حقوق دریافت می کنید و فیش حقوقی یا به اصلاح Pay Slip دارید ، می توانید برای دریافت کارت اعتباری  Credit Card  با ما تماس بگیرید . برای این کار شما تنها به دو فیش حقوقی نیاز خواهید داشت .  

کارت اعتباری برای افرادی که بیزنس خود را دارند

اگر کار و کسب خود را اداره می کنید و به اصطلاح دارای بیزنس ثبت شده ای هستیید، برای دریافت کارت اعتباری یا Credit Card نیاز به داشتن یک سال Tax Return و یکسال Assessment می باشید.