منوهای اختیاری
Social media
Contact information
آدرس

Unit 6b/43a, Florence Street, Hornsby, NSW, 2077
تلفن: 0294463479
ایمیل: info@a-tgroup.com
صندوق پستی PO BOX 58 , Hornnsby, NSW, 1630

Email

info@a-tgroup.com.au

Phone

+61(02)94463479


وام 95 درصدی خانه

- برای دریافت این وام شما می بایست به مدت حداقل یکسال مشتری بانکی باشید که از وام درخواست می کنید، همچنین شما می بایست یک محصول بانک مثل کارت اعتباری آن بانک را داشته باشید

همچنین برای دریافت این وام به بیمه وام یا Mortgage Insurance نیاز خواهید داشت. 

وام 90 درصدی خانه

برای دریافت این وام شما باید 10 درصد سپرده به مدت 3 ماه درحساب خود داشته باشید ( General Saving ) 

برای دریافت این وام به بیمه وام یا Mortgage Insurance نیاز خواهید داشت. 

وام 85 درصدی خانه

برای دریافت این وام شما نیاز به سپرده گذاری نخواهید داش اما باید بیمه وام خود را دریافت کنید ( Mortgage Insurance ) 

 

وام 80 درصدی خانه

برای دریافت این وام شما : 

- اگر کارمند هستید فقط دو فیش حقوقی یا Pay Slip کافیست و اگر بیزنس خود را اداره می کنید ارزیابی مالیاتی و برگه مالیاتی را نیاز خواهید داشت  ( Tax Assessment & Tax Return ) 

وام 60 درصدی خانه

این وام با کمترین مقدار مستندات قابل وصول است و اصطلاحا به آن Low Doc می گویند . برای دریافت این وام کافیست یک  ارزیابی مالی اولیه یا Base Assessment ارائه دهید .